Giới thiệu điểm thưởng

Điểm thưởng là hệ thống điểm thưởng dành cho Khách hàng thân thiết của PM.
Chỉ áp dụng với đơn hàng từ ngày 01/01/2017.
Giá trị quy đổi điểm thưởng: với mỗi 1000 điểm có giá trị tương ứng 10.000 đ.


Làm sao để có điểm thưởng

Mỗi lần mua hàng thành công, với mỗi 1.000 đ quý khách được tặng 1 điểm thưởng, quý khách có thể sử dụng điểm thưởng này để trừ trực tiếp vào đơn hàng mua lần sau. Số điểm thưởng sử dụng để đổi tối thiểu là 1.000 điểm.

Lưu ý :
*Điểm thưởng sẽ được tặng cho đơn hàng sau khi quý khách nhận hàng và thanh toán hoàn tất. Nên quý khách không thể gộp chung điểm thưởng dự kiến được tặng cho đơn hàng mới và điểm thưởng đang có trong tài khoản để thanh toán ngay cho giỏ hàng.
*Mã giảm giá: PM chỉ hỗ trợ sử dụng 1 mã giảm giá cho 1 lần đặt hàng, quý khách sẽ không sử dụng được nhiều mã giảm giá khác nhau cho cùng 1 đơn hàng.


Cách sử dụng điểm thưởng

1. Đăng nhập tài khoản và kiểm tra điểm thưởng hiện có trong tài khoản.
2. Thêm các sản phẩm có nhu cầu đặt hàng vào chung 1 giỏ hàng.
3. Bấm nút đổi điểm để tiến hành đổi điểm thành tiền giảm giá trực tiếp.
Lưu ý bạn phải có trên 1.000 điểm thì mới đổi được.
4. Nhập mã giảm giá (nếu có) và bấm "Áp Dụng".
5. Kiểm tra lại tổng giá trị giỏ hàng và tiến hành đặt hàng.


PM Arts & Crafts
Được chứng nhận