Chương trình khuyến mãi

Trường hợp không áp dụng

  • Tùy theo chương trình khuyến mãi, sản phẩm đã được giảm giá trước đó sẽ không được áp dụng.
  • Mã khuyến mãi bị quá hạn, chúng tôi tính theo giờ chính xác của đơn hàng được đặt.


Cách nhập mã khuyến mãi

Sau khi bạn đã đặt hàng xong, tại trang giỏ hàng của bạn.

  • Tìm ô mã khuyến mãi
  • Nhập vào 4 chứ của mã khuyến mãi và bấm nút [Áp dụng]
  • Đơn hàng sẽ được tự động cập nhật mã khuyến mãi


Fanpage trên Facebook

PM Arts & Crafts
Được chứng nhận